ตู้เสื้อผ้า

รหัส: 0801

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บานเด็ก 1ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 120 cm ลึก 45 cm สูง 120cm

รหัส: 0802

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 2 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 100 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0803

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 2,xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0804

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บานเด็ก 1ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 120 cm ลึก 45 cm สูง 120cm

รหัส: 0805

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 2 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 100 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0806

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 2 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 80 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0807

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 2 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 1,xxx

ขนาด: กว้าง 120 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0808

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 2,xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0809

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า

ราคา: 1,xxx

ขนาด: ก120 ลึก50 ส180ซม

รหัส: 0810

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บาน 2 ลิ้นชัก

ราคา: 2,xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0811

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 2 บาน ก่วงตู้กป้ง

ราคา: 2,xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm ลึก 45 cm สูง 180cm

รหัส: 0812

ชื่อ: ตู้ 3 บานเด็กสีสัน

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 120 x 50 x 120 cm

รหัส: 0813

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์

ราคา: 3,xxx

ขนาด: 120 x 55 x 180 cm

รหัส: 0814

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า 3 บานใหญ่

ราคา: 3,xxx

ขนาด: 150x48x180 cm

รหัส: 0815

ชื่อ: ตู้เสื้อผ้า2บานกระจกข้าง

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 120x48x180 cm

รหัส: 0816

ชื่อ: ตู้บานสไลด์

ราคา: 3,xxx

ขนาด: 120x55x180 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด