โทร.089-5608279 Email.Srichai_puyee@hotmail.com 


รายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้า/ส่งสินค้าให้ท่านทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1.ทำการพิมพ์รหัสสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อพร้อมกับจำนวนในการสั่งซื้อ ส่งแนบมาให้กับทางเราตามมีเมล์ด้านล่าง เมื่อทางเราไดรับอีเมล์ทางเรา
    หรือ IDLINE. wawwy555 จะตอบกลับภายใน 8 ชั่วโมตาม Email ที่ท่านส่งมาหากมีปัญหาโทรติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างทางเรายินดีให้บริการจดบรรทึกการสั่งซื้อสินค้า

  2.เมื่อทางเรามีการตอบกลับไปยัง Email   IDLINE. wawwy555 หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ของท่าน เพื่อยืนยันราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเรีบยร้อยหากท่านตกลงสั่งซื้อสินค้า


  3.ให้ท่านโอนมา 50 % ของจำนวนที่ซื้อสินค้าเพื่อเป็นค่ามัดจำ ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้กับท่านภายใน 3 วันพร้อมกับจ่ายจำนวนเงินที่เหลือ

     เป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่ส่งมอบสินค้า


ในกรณีท่านอยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งซื้อได้ครับ เราจะจัดส่งทาง

  1. LOGISPOSTครับ ส่งทั่วไทย ราคาไม่แพง เขาคิดราคาตามน้ำหนัก ปริมาตร ระยะทางครับ ราคาค่าขนส่ง Logispost ครับ  
        สาขาต่างๆของ LOGISPOST

  2. พัสดุภัณฑ์ไทยครับ ส่งทั่วไทย ราคาไม่แพง เขาคิดราคาตามน้ำหนัก ปริมาตร ระยะทางครับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaiparcels.com


เราส่งมาแล้วทางพัสดุภัณฑ์ไทย
   - คลิกดูครับ รูปตัวอย่างการส่งสินค้าทาง Logispost ไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   - คลิกดูครับ ตัวอย่างการส่งสินค้า จังหวัดน่าน  โต๊ะกลมสี 2 ชุดราคาส่ง 450 บาท


***** หมายเหตุ *****
1.รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ณ วันที่ส่งมอบสินค้า
2.การจัดส่งซื้อสินค้ายังไม่รวมกับราคาสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทางและราคาน้ำมัน ณ วันที่จัดส่งสินค้า
ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจุบันราคาส่งสินค้าในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ ไปกลับประมาณ 50 กิโลเมตรคิดค่าขนส่ง 400 บาทครับ