ชั้นวางหนังสือ

รหัส: 0601

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 3xx

ขนาด: กว้าง 45 cm ลึก 30 cm สูง 90 cm

รหัส: 0602

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 7xx

ขนาด: กว้าง 80 cm ลึก 30 cm สูง 120 cm

รหัส: 0603

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 5xx

ขนาด: กว้าง 55 cm ลึก 30 cm สูง 100 cm

รหัส: 0604

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 7xx

ขนาด: กว้าง 80 cm ลึก 30 cm สูง 120 cm

รหัส: 0605

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 7xx

ขนาด: กว้าง 80 cm ลึก 30 cm สูง 120 cm

รหัส: 0606

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 3xx

ขนาด: กว้าง 40 cm ลึก 30 cm สูง 75 cm

รหัส: 0607

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 3xx

ขนาด: กว้าง 40 cm ลึก 30 cm สูง 90 cm

รหัส: 0608

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือ

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 100x30x170 cm

รหัส: 0609

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือแบบเสียบตั้ง

ราคา: 1,xxx

ขนาด: 100x30x100 cm

รหัส: 0610

ชื่อ: ชั้นวางหนังสือแนวทะแยง

ราคา: 9xx

ขนาด: 100x30x100 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด