โต๊ะฟอร์เมก้า

รหัส: 1401

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าลายจุด ชุดเล็กเก้า

ราคา: 7xx

ขนาด: กว้าง 90 cm สูง 70 cm ลึก 60 cm

รหัส: 1402

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าลายจุด ชุดกลางเก้า

ราคา: 8xx

ขนาด: กว้าง 120 cm สูง 70 cm ลึก 60 cm

รหัส: 1403

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าลายจุด ชุดใหก่เก้า

ราคา: 8xx

ขนาด: กว้าง 120 cm สูง 70 cm ลึก 80 cm

รหัส: 1404

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าขาว ชุดเล็กเก้าอี้

ราคา: 7xx

ขนาด: กว้าง 90 cm สูง 70 cm ลึก 60 cm

รหัส: 1405

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าขาว ชุดกลางเก้าอี้

ราคา: 8xx

ขนาด: กว้าง 120 cm สูง 70 cm ลึก 60 cm

รหัส: 1406

ชื่อ: ชุดโต๊ะฟอร์เมก้าขาว ชุดใหก่เก้าอี้

ราคา: 8xx

ขนาด: กว้าง 120 cm สูง 70 cm ลึก 80 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด