เคาน์เตอร์ครัว

รหัส: 0001

ชื่อ: ตู้เคาน์์เตอร์ 1.5 ม. 3 บานกระจกใส

ราคา: 2xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

รหัส: 0002

ชื่อ: ตู้เคาน์เตอร์ 2.0 ม. 4 บานทึบมีกรอบ

ราคา: 3xxx

ขนาด: กว้าง 200 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

รหัส: 0003

ชื่อ: ตู้เคาน์เตอร์ 1.5 ม. 3 บาน

ราคา: 1xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

รหัส: 0004

ชื่อ: ตู้เคาน์เตอร์ 2 ม. 4 บาน

ราคา: 3xxx

ขนาด: กว้าง 200 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

รหัส: 0005

ชื่อ: ตู้เคาน์เตอร์ 1.5 ม. 3 บาน

ราคา: 2xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

รหัส: 0006

ชื่อ: ตู้เคาน์เตอร์ 1.5 ม. 3 บานทึบ

ราคา: 2xxx

ขนาด: กว้าง 150 cm สูง 70 cm ลึก 50 cm

สินค้าสำหรับโรงเรียน,สำนักงาน

โต๊ะนักเรียน 
ราคา 700,750,800 บาท

แนะนำสินค้ามาใหม่

โต๊ะนั่ง สำหรับร้านอาหารครับสีสวยๆ 
ราคาประหยัด